BASISSCHOOL DE
WERFT IN BREDA

ONTDEKKLUIS SCHOOL

Het doel was om een uitdagende omgeving te creëren waardoor kinderen van basisschool KBS de Werft geprikkeld worden met uitdagend materiaal hun vaardigheden te vergroten. Er is een grote keuze aan stimulerende, prikkelende materialen op het gebied van onder andere rekenen, taal, schrijven, wereldoriëntatie, techniek, computerwerk en internet en creatieve gebieden. Alle leerlingen van onze school komen hiervoor in aanmerking.

ONTWERP EN UITVOERING

In eerste instantie was het de opzet van de basisschool om in de reeds bestaande mediatheek, waarin de bibliotheek, de orthotheek en de computers waren gehuisvest (een onsamenhangend geheel) een ruimte in te richten als ontdekgrot met een ontdekkluis erin. De visie van Leonardus was om de gehele ruimte aan te pakken en alles tot één geheel te maken. Dat heeft geresulteerd in ontwerpschetsen, die uitgangspunt geworden zijn voor de ontdekkluis, zoals deze gebouwd is.

Het ontwerp is geheel door vrijwilligers en ouders in de avonduren gebouwd. Met een gering budget werd op deze manier toch een professioneel eindresultaat gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit één beweging. Tafel wordt trap, trap wordt balie en balie wordt weer tafel. In het midden van de vorm is een bibliotheek. De kinderen komen daar door van een kort glijbaantje af te glijden. De intieme bibliotheek wordt verlicht door grote bollen.

KLEUREN EN MATERIAAL

De kleurige uitstraling was een wens vanuit de basisschool. Voor tafels en de trapachtige vormen werd laminaat uit de bouwmarkt gebruikt. De sombere uitstraling van voorheen werd teniet gedaan door de bakstenen muren en het systeemplafond fris wit te schilderen. De bestaande meubels werden daar waar mogelijk hergebruikt.

Project: Ontdekkluis basisschool de Werft
Bouwjaar & realisatie: 2008/2009
Fotografie: Leo de Jonge
Samen met: Dini Roozendaal